Zakon o odlaganju baterija

Napomene o odlaganju baterija

U vezi sa distribucijom baterija ili isporukom uređaja koji sadrže baterije, dužni smo Vas obavijestiti o sljedećem:
Kao krajnji korisnik, zakonski ste dužni vratiti rabljene baterije. Stare baterije koje imamo ili koje smo imali u našem asortimanu možete besplatno vratiti u naše skladište za otpremu (adresa za dostavu). Simboli prikazani na baterijama imaju sljedeće značenje:
Simbol precrtane kante za smeće znači da se baterija ne smije odlagati sa kućnim otpadom.
Pb = Baterija sadrži više od 0,004 posto olova po masi
Cd = baterija sadrži više od 0,002 procenta kadmijuma po masi
Hg = Baterija sadrži više od 0,0005 posto žive po masi.

Obratite pažnju na gornja uputstva.