Impresum

PELESIĆ d.o.o.
Hajrudina Mešića 186
BiH – 75207 Tuzla

Tel.: +387 61 637 010

Email: office@pelesic.com

Direktor: Amer Pelesić

ID broj: 4210327860002

PDV broj: 210327860002

Registarski broj: 32-01-0120-18 Općinski sud Tuzla

Bankovni podaci / IBAN / SWIFT: Na upit!

Autorsko pravo:
Korištenje tekstova i slika samo uz saglasnost izdavača. Zadržavamo pravo na nenamjerne greške i greške nastale u tipkanju.